Čerpání vody a kalu

Kalová čerpadla představují podmnožinu ponorných čerpadel konstruovaných speciálně pro čerpání kapalin s příměsí pevných látek - odpadní vody, čerpání fekálií, kalů apod.

Kalové čerpadlo

Kalové čerpadlo 460 l / min., výtlak 17 m

400 Kč / 1 den