NSH-3

Mobilní oplocení slouží pro dočasné zabezpečení staveb, výkopů, atd. Vyznačují se jednoduchou montáží a variabilitou. Součástí pronájmu oplocení jsou betonové patky a spojovací prky. Povrchová úprava žárový pozink.

Položka Hodnota
Velikost pole 1850 x 3050 mm
Velikost oka 80 x 200 mm
Průměr nosného rámu 42 mm
Hmotnost plotového dílce 21 kg
Hmotnost betonové patky 43 kg
Půjčovné
1 den 30 Kč bez DPH
Kauce 100 Kč